Fundusze EOG - Program Obywatele dla Demokracji

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Forderung Der Regierende Burgermeister von Berlin

PwC

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Fundacja Orange

Wydział Kultury Dzielnicy Mokotów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Fundacja współpracy polsko-szwajcarskiej Pro Helvetia

Fundacja Ciało/Umysł

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Urząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Targówek Miasta st. Warszawy

Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Praga-Północ Miasta St. Warszawy

Biuro Kultury Urzędu Miasta st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowe Centrum Kultury

Fundacja Wspólna Droga

Urząd Miasta Gdańska

EACEA Culture