logo

Zajmuje nas sztuka, która pomaga budować więzi.
Wspieramy tych, których nie słychać.
Doceniamy lokalność i mądrość, która tkwi w różnych kulturach.

Jesteśmy animatorkami i animatorami kultury. Działamy od 2006 roku.
Pracujemy w różnych środowiskach - małych i dużych miejscowościach,
szkołach, ośrodkach dla uchodźców, zakładach poprawczych.
Praktykujemy kulturę.

18 publikacji

35 filmów

450 wydarzeń

64 projekty

23 miejscowości

65 partnerów